Nobita đang chơi ở nhà thì Xeko gọi điện bảo cậu qua nhà Xeko để lấy đồ chơi mà mỏ nhọn cho cậu. Tự dưng Xeko lại tốt đột xuất hóa ra đống đồ chơi đấy đều đã bị hỏng nên mới đưa cho Nobita. Bốn mắt tức giận bỏ về. Doremonvà Nobita dịnh xem phim hoạt hình thì tivi nhà đã bị hỏng. Doraemon đã dùng miếng dính kỳ diệu để chữa TV, câu chuyện về miếng dính kỳ diệu này như thế nào, mời các bạn cùng đọc truyện doremon màu: Miếng dính kỳ diệu
 
Đọc truyện doremon ngắn - Miếng dính kỳ diệu

 
Đọc truyện doremon ngắn - Miếng dính kỳ diệu

 
Đọc truyện doremon ngắn - Miếng dính kỳ diệu

 
Đọc truyện doremon ngắn - Miếng dính kỳ diệu

 
Đọc truyện doremon ngắn - Miếng dính kỳ diệu

 
Đọc truyện doremon ngắn - Miếng dính kỳ diệu

 
Đọc truyện doremon ngắn - Miếng dính kỳ diệu

 
Chia sẻ: Facebook , Google
Bình luận FaceBook