Nobita lắp ghép được một mô hình tàu điện có thể chạy được, cảm thấy rất vui sướng liên đi khoe với các bạn. Nhưng Xeko còn lắp cả một thành phố to bằng cả căn phòng. Nobita ganh tỵ với xeko và muốn Doraemon giúp cậu ấy cũng lắp được một mô hình như vậy. Doraemon đã dùng bom tạo không gian gúp Nobita có thể lắp ghép cả một thành phố rất to để khoe với bạn bè. Cùng đọc xem thành phố đặc biệt này của Nobita nhé. Cùng Cùng đọc truyện doremon màu: Kiến trúc sư kỳ tài 
 
Đọc truyện doremon ngắn - Kiến trúc sư kỳ tài

 
Đọc truyện doremon ngắn - Kiến trúc sư kỳ tài

 
Đọc truyện doremon ngắn - Kiến trúc sư kỳ tài

 
Đọc truyện doremon ngắn - Kiến trúc sư kỳ tài

 
Đọc truyện doremon ngắn - Kiến trúc sư kỳ tài

 
Đọc truyện doremon ngắn - Kiến trúc sư kỳ tài

 
Đọc truyện doremon ngắn - Kiến trúc sư kỳ tài

 
Đọc truyện doremon ngắn - Kiến trúc sư kỳ tài

 
Chia sẻ: Facebook , Google
Bình luận FaceBook