Có những điều ước mà chúng ta ước chưa bao giờ trở thành sự thật, chúng ta thường hay gửi gắm nó vào trong giấc mơ của mình. Hay đôi khi trong giấc mơ bạn hay mơ thấy những điều tốt đẹp và bạn muốn nó trở  thành sự thực ở hiện tại. Mèo máy Doremon cùng Nobita cũng có mong muốn như vậy. Đặc biệt hơn, chú mèo ú này có một món bảo bối đặc biệt giúp giấc mơ được hiện thực hóa. Mời các bạn cùng đốn đọc truyện doremon màu Cánh cửa giấc mơ hấp dẫn dưới đây nhé
Đọc truyện doremon ngắn - Cánh cửa giấc mơ

 
Đọc truyện doremon ngắn - Cánh cửa giấc mơ

 
Đọc truyện doremon ngắn - Cánh cửa giấc mơ

 
 
Đọc truyện doremon ngắn - Cánh cửa giấc mơ

 
 
Đọc truyện doremon ngắn - Cánh cửa giấc mơ

 
Đọc truyện doremon ngắn - Cánh cửa giấc mơ

 
Đọc truyện doremon ngắn - Cánh cửa giấc mơ

 
Chia sẻ: Facebook , Google
Bình luận FaceBook